Szállítás és kézbesítés

I. Általános rendelkezések

Alábbi felhasználási feltételek (továbbiakban "felhasználási feltételek") a www.silvertime.hu webáruházon (továbbiakban "webáruház") keresztül leadott rendelésekre érvényesek. A Felhasználási Feltételek meghatározzák és részletezik az Eladó, a SILVERTIME, s. r. o. webáruház üzemeltetőjének jogait és kötelességeit, amely az Ostravai Regionális Bíróság által került bejegyzésre Morávka No. 702, 739 04, Morávka, ID No.: 056 45 751 székhelyre,info@silvertime.hu, +420 777 773 443, (továbbiakban "Eladó"), a Polgári Törvénykönyvben foglalt 89/2012 számú jogszabály 1751(1) bekezdése alapján (továbbiakban "Polgári Törvénykönyv") a felek a vásárlási szerződés vonatkozásában felmerülő jogait és kötelezettségeit (továbbiakban "Vásárlási szerződés"), mely az Eladó és egy másik természetes személy (továbbiakban "Vevő") között köttetett az Eladó webáruházában.

A Felhasználási Feltételek nem érvényesek abban az esetben, amennyiben az Eladótól vásárolni kívánó személy jogi személy vagy olyan személy, aki megrendelését üzleti céllal történő beszerzés vagy önálló szakmai gyakorlata céljából adja le.

II. Alap fogalmak

Fogyasztói szerződés:
Olyan üzelti, munka vagy egyéb szerződés, amelynek résztvevői egyik oldalról a fogyasztó, másik oldalról a beszállító.

Beszállító:
Olyan személy, aki a szerződés megkötése és teljesítése során saját üzlete vagy cége nevében jár el. Ezen vállalkozó közvetlenül vagy más vállalkozókon keresztül terméket vagy szolgáltatást ad el a vásárló részére. Jelen webáruház esetében a beszállító a Silvertime, s.r.o., melynek bejegyzett irodája a Morávka 702, 739 04 Morávka cím alatt található.

Vásárló/Fogyasztó:
Olyan személy, aki a szerződés megkötése és teljesítése során nem üzlete vagy egyéb cég nevében jár el, a megvásárolt terméket és szolgáltatást pedig nem üzleti céllal szerzi be.

Vásárló/Nem fogyasztó:
Olyan személy, aki a szerződés megkötése és teljesítése során saját üzlete vagy más cég nevében jár el.

Online kereskedelem:
Olyan, cég által üzemeltetett online bolt vagy egyéb, az interneten működő rendelési rendszer, amely beszállítói pozíciójából adódóan termékeket vagy szolgáltatásokat kínál vásárlóinak.

Vásárlási szerződés:
A vásárló megrendelése a vásárlási szerződés megkötésére vonatkozó javaslatként kerül értelmezésre, a vásárlási szerződés megkötéséről az eladó vásárló felé történő kötelező érvényű visszaigazoláskor beszélhetünk (kötelező érvényű rendelés visszaigazolás az eladó által). Ebben a pillanatban keletkeznek az eladónak és a vásárlónak kölcsönös jogai és kötelezettségei.

III. A megkötött szerződés részletei és felhasználási feltételek

A vásárlási szerződés megkötésekor a vásárló igazolja, hogy elolvasta jelen felhasználási feltételeket és azokat magára nézve kötelező érvényűnek elfogadja. A vásárló teljes körű tájékoztatást kapott jelen felhasználási feltételekről és a megrendelés valódi teljesítése előtt lehetőséget kapott azok megismerésére. Jelen felhasználási feltételek szerves részét képezik a megkötött szerződésnek.

A szerződés cseh nyelven kerül megkötésre, kivéve ha a körülmények az eladó vagy a vásárló oldaláról ezt megakadályozzák, mely esetben a szerződés a felek számára érthető, más nyelven is megkötésre kerülhet. A megkötött szerződést az eladó archiválja, annak sikeres teljesítése érdekében, amelyet harmadik fél számára nem adhat ki. A szerződés teljesítésére irányuló technikai lépések webáruházunkban a rendelési folyamat során megtekinthetők, a vásárlónak lehetősége van azok megismerésére, és amennyiben szükséges, rendelése módosítására annak véglegesítése előtt. Jelen felhasználási feltételek webáruházunk oldalán megtalálhatók, a vevő által archiválhatók és sokszorosíthatók.

IV. A termékek ára és fizetés

A webáruházban feltüntetett termékek és szolgáltatások árai tartalmazzák az ÁFA-t. A termékek végső eladási áraról a vásárló (beleértve a csomagolási, szállítási díjakat és kedvezményeket) a megrendelés feladása előtt tájékoztatást kap.

Az Eladónak jogában áll a Vásárló előzőtes figyelmeztetése nélkül a termékek árának megváltoztatására. Azonban ezen árváltozások nem érinthetik a már leadott megrendeléseket.

A Vásárló a megrendelési folyamat során az alábbi fizetési módok közül választhat:

 • készpénzes utánvét

A termékek árai mindaddig érvényesek, amíg az üzemeltető az új árakat közzé nem teszi.

V. Szállítási idő, módok és küldeménykövetés

A termékek kiszállítási ideje, azaz a termékek a csomagküldőnek történő átadásáig eltelt idő mindig fel van tüntetve a termék leírásában, és átlagosan a megrendelés visszaigazolástól és kifizetésétől számított 2-14 nap.

A teljes szállítási idő a választott kiszállítási módtól is függ, amelyek az alábbiak lehetnek:

 • Magyar Posta: házhozszállítás: a csomag a megrendelés kifizetésétől számított egy kiszállításra az Ön által választott címre 2400 FT-ért utánvétes fizetés.
 • Z-Point Csomagküldő: Csomagját az Ön által kiválasztott Z-Point Csomagküldő átvételi pontra fogjuk elküldeni. Amint csomagja megérkezett az átvételi pontra, SMS-t fog kapni az átvétel részleteiről. A csomagot a megrendeléstől számított 2-14 napon belül kézbesítjük az Ön által kiválasztott feladóhelyre, 1400 FT utánvétellel.

A termékek a megrendelésben megadott és visszaigazolt címre kerülnek kiszállításra. Vásárló köteles átvenni a megrendelt termékeket. Amennyiben ez nem történik meg, köteles a szállítási költséget az Eladó számára megfizetni a szállítási költséget. A megrendelés ismételt kiküldése kizárólag az Eladóval történő telefonos vagy egyéb formában történő egyeztetés után történhet meg.

A megrendelt áruk minden esetben a számlával együtt kerülnek kiküldésre (amely egyben adóügyi dokumentumként is szolgál), amely egyben garancialevélként is funkcionál, amennyiben a megrendelt termékekkel együtt a csomagban eredeti garancialevél nem kerül kiszállításra.

Vásárló/fogyasztó köteles a kiszállított termékeket a kiszállítást követően azonnal megvizsgálni és az esetleges sérüléseket az Eladó felé haladéktalanul jelenteni. A szállítólevél aláírásával vásárló igazolja, hogy a csomag sértetlenül került kiszállításra. A kiszállított csomag külső sértetlenségéből következik, hogy a termékeket nem érte sérülés szállítás közben.

A Vásárló/Fogyasztó nem köteles átvételkor megvizsgálni a termékeket, de saját érdeke köthető hozzá, hogy a szállítás során sérült áruk reklamációja gond nélkül történhessen meg a későbbiekben. A vásárló feltüntetheti észrevételeit a kiszállított termékekkel kapcsolatban a szállítói dokumentumokon. A fogyasztó vissza is utasíthatja a sérült csomag átvételét, jelezve ezt a szállítói dokumentumokon.

A termékekre 24 hónap garancia vonatkozik, amennyiben ennél hosszabb garanciális időszak nincsen feltüntetve a garancialapon.

A garancia a termékek vásárló általi átvételétől számítódik. A garanciális időszak meghosszabbítható azon időszakkal, amikor a termékek javítás alatt állnak. Amennyiben a termék helyett új csereeszköz kerül kiküldésre a garanciaidőn belül, a garancia újraindul. A garancia nem fedi a normál használat során keletkezett sérüléseket. Amennyiben a vásárló reklamációval szeretne élni, kapcsolatba kell lépnie a reklamációs osztállyal, amelynek elérhetőségei az eladó webáruházában találhatók.

A garanciális reklamáció során a fogyasztónak:

 • (a) amennyiben a hiba javítható, joga van a hiba ingyenes, alapos és időben történő javítására, a hibás termék vagy alkatrész cseréjére, hacsak ez nem aránytalan a hiba természetét figyelembe véve. Amennyiben ilyen folyamat nem lehetséges, joga van a vételár méltányos visszatérítésére vagy a vásárlási szerződéstől való elállásra,
 • (b) amennyiben a hiba nem javítható és a termék helyénvaló használatát akadályozza, joga van a hibás eszköz cseréjére vagy a vásárlási szerződéstől való elállásra,
 • (c) amennyiben a hiba javítható, több alkalommal vagy ismételten jelenik meg és a termék helyénvaló használatát akadályozza, joga van a hibás eszköz cseréjére vagy a vásárlási szerződéstől való elállásra,
 • (d) több, nem javítható hiba esetén és amennyiben a termék nem cserélhető, joga van a vételár méltányos megtérítésére vagy a vásárlási szerződéstől való elállásra.

Az Eladó késedelem nélkül köteles dönteni a reklamációról, a bonyolultabb esetek eseték 3 napon belül. Ez az időkorlát nem tartalmazza a reklamált hiba szakmai kivizsgálására fordított időt. Maximum 30 napon belül döntést kell hozni a reklamációs esetekben, beleértve a hiba javítását. Ez az időszak a fogyasztó beleegyezésével megnövelhető. Ezen időszak letelte után a fogyasztónak joga van a szerződéstől való elálláshoz, mintha a hiba javíthatatlan volna.

The Seller is obliged to issue the consumer with a written confirmation of when the consumer exercised the right, what is the content of the complaint and what method of handling the complaint the consumer requires. In addition, a confirmation of the date and method of settlement of the complaint, including confirmation of the repair and the duration of the repair, or a written justification for the rejection of the complaint. This obligation shall also apply to other persons designated to carry out the repair.

In the event of a justified complaint, the consumer purchaser shall be entitled to reimbursement of the costs associated with the complaint. In the event of withdrawal from the contract due to a defect in the goods, the consumer is also entitled to reimbursement of the costs of such withdrawal.

 

7.1 Vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837-es bekezdése alapján a szerződéstől való elállás többek között alábbi esetekben nem lehetséges:

 • olyan termékek vásárlása esetén, amelyek ára a pénzügyi piac változásaitól függ, függetlenül az Eladó döntésétől, amely akár az elállási időszak alatt is bekövetkezhet,
 • olyan termékek vásárlása estén, amely a vásárló kérésére vagy saját használatára lett átalakítva, 
 • olyan termékek vásárlása estetén, amelyek zárt csomagolásban érkeznek, amely eltávolításakor annak visszaküldése higiéniai okokból nem lehetséges.

7.2 Amennyiben nem a 7.1 cikkben említett esetek állnak fenn, vagy egyéb olyan eset, amely során a Vásárlási Szerződéstől való elállás nem lehetséges, a Vásárlónak joga van a Vásárlási Szerződéstől való elállásra az áru készhezvételétől számított tizennégy (14) napon belül, a Polgári Törvénykönyv 1829 (1) cikkelye alapján, amennyiben a Vásárlási Szerződés tárgya többféle típusú termék vagy többféle részletben kerül kiszállításra, ezen időszak a legutolsó termék kiszállításától számítódik. A vevő köteles vásárlási szerződéstől való elállási igényét a fent említett időszakon belül Eladó részére megküldeni.

Amennyiben a Vásárlási Szerződéstől való elállás a Felhasználási Feltételek 7.2 pontja alapján történik, a Vásárlási Szerződést a kezdeti állapotba kell visszaállítani. A terméket a szerződéstől való elállás napjától számított tizennégy (14) napon belül vissza kell küldeni az Eladónak. Amennyiben a Vevő áll el a Vásárlási Szerződéstől, a Vevőnek kell viselnie az Eladóhoz történő visszaküldés költségeit, abban az esetben is, ha a termék normál postai úton történő visszaküldése annak természetéből eredően nem lehetséges. A Packetán keresztül történő visszaküldés 1083 Ft szállítási költséggel jár, amely a jóváírásból kerül levonásra.

Amennyiben a Vásárlási Szerződéstől való elállás a Felhasználási Feltételek 7.2 pontja alapján történik, Eladónak kötelessége a Vásárló szerződéstől való elállás napjától számított tizennégy (14) napon belül visszatéríteni a Vásárlótól kapott összeget, ugyanazon módon, ahogy azt az Eladó a Vásárlótól megkapta. Az Eladónak jogában áll más módon is visszatérítenie a Vevő által megfizetett összeget, akár már a termék visszaküldésekor is, amennyiben a Vevő ezzel egyetért és a Vevőnek nem keletkezik ezáltal extra költsége. Amennyiben a Vevő áll el a vásárlási szerződéstől, az Eladónak nem kötelessége visszatéríteni a befizetett összeget a vásárló részére, amíg a vásárló vissza nem küldi számára a terméket vagy be nem bizonyítja, hogy a termék vissza lett küldve az eladónak.

Az Eladó jogosult egyoldalúan indítványozni a termék sérülésének megfizetését, a Vásárló vételár-visszafizetési igényével szemben.

Az eladónak jogában áll bármikor elállni a vásárlási szerződéstől, amennyiben a vevő még nem vette át a termékeket. Ebben az esetben az Eladónak kötelessége késlekedés nélkül visszafizetni a termék vételárát a Vevő részére indokolatlan késedelem nélkül, készpénzben a Vevő által kijelölt számlára.

Amennyiben a megrendelt termékekkel együtt ajándék is ki lett küldve a vásárlónak, az ajándékról szóló szerződés az eladó és a vevő között azzal a feltétellel köttetett, hogy amennyiben a vásárló eláll a vásárlói szerződéstől, abban az esetben az ajándékról szóló szerződés, az ajándék mivoltára való tekintettel megszűnik, és a vevőnek kötelessége az ajándékot a többi termékkel együtt visszaküldeni az eladónak.

VIII. A vásárlási szerződés nem teljesítése

Amennyiben a termék Vevő által történő kézhezvételekor a termék nem egyezik a Vásárlási Szerződésben leírtakkal (továbbiakban "Vásárlási Szerződéssel nem megegyező"), a Vevőnek joga van a termék Vásárlási Szerződésben meghatározott állapotának visszaállítását kérni az Eladótól, költségmentesen és indokolatlan késedelem nélkül, mely történhet a termék cseréjével vagy javításával, a Vásárló kérése szerint; amennyiben ez nem lehetséges, a Vásárló kérheti a vételár indokolt mértékű visszatérítését vagy elállhat a Szerződéstől. Ez az eset nem áll fenn, amennyiben a Vásárlónak már a csomag átvétele előtt tudomása volt az említett eltérésről vagy amennyiben azt önmaga okozta a vásárlási szerződéssel. Amennyiben a vásárlási szerződéssel kapcsolatos eltérés a termék kézhezvételét követő tizenkét hónapon belül válik észlelhetővé, úgy azt olybá kell tekinteni, mintha már a termék kézhezvételekor is létezett volna, hacsak ez nem áll ellentmondásban a termék természetével vagy ellenkezője bizonyítást nem nyert.

A vásárlási szerződéssel megegyezőnek az minősül, kifejezetten, ha az eladott termék minőségében és teljesítményében a szerződésben leírtak szerinti, az eladó, a gyártó vagy képviselője által leírt, vagy a hirdetés alapján elvárható, vagy amennyiben ez lehetséges, minőségével és teljesítményében általánosnak tekinthető a termékre nézve, ha a törvényi előírásoknak megfelel, megfelelő mennyiségű, méretű vagy súlyú, valamint az eladó által leírt termék használati céljára vagy általános használati céljának megfelel.

IX. A vitás ügyek rendezése

Az Eladó és a Vevő közötti vitás ügyek az általános bíróság hatáskörébe tartoznak.

A Fogyasztóvédelemről szóló 634/1992 számú hatályos jogszabály alapján a vásárlónak, aki egyben a fogyasztó is, jogában áll bíróságon kívüli megegyezésre a vásárlási szerződésből vagy a nyújtott szolgáltatásokról szóló szerződésből eredő vitás ügyek esetén. A Cseh Kereskedelmi Felügyelet jogosult a bíróságon kívüli vitás ügyek rendezésére. További információkat weboldalukon találhat. www.coi.cz.

A vitás ügyek bíróságon kívüli rendezését kizárólag a fogyasztó kérvényezheti, és csak abban az esetben, ha a vitás ügy nem oldódott még meg közvetlenül az eladóval. A kérvény fogyasztó jelen ügyben történő első joggyakorlását követő egy éven belül nyújtható be.

Az EU létrehozott egy felületet a panasz bíróságon kívüli rendezésére. A fogyasztóknak jogában áll rendezni reklamációikat az online rendeletek feltételei szerint bírói végrehajtás bevonása nélkül. A vitarendezési felület az alábbi linken érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Az Eladó magára vállalhatja a Vásárlóval történő bíróságon kívüli vitarendezést elsőbbségi alapon, amennyiben a Vásárló ezzel egyetért.

Ezen folyamat nem minősül mediációnak a Mediációról szóló 202/2012 számú hatályos rendelkezés alapján, se döntőbíráskodásnak a Döntőbíróságokról és döntőbírói ítéletek végrehajtásáról szóló 2016/1994 számú hatályos rendelkezés alapján, és nincs kihatása a felek azon jogára, hogy esetüket a bíróságra vigyék.

A bíróságon kívüli vitarendezésről szóló tárgyalások alatt a Polgári Törvénykönyvben foglalt korlátozó és előírásos időszakoknak nem szabad elkezdődniük vagy folytatódniuk, hacsak a vitás felek egyike kifejezetten vissza nem utasítja a tárgyalások folytatását.

Egyéb
A felhasználási feltételek céljai érdekében a vásárlót egy olyan személynek tekintjük, aki az eladóval szemben, nem saját üzlete és szakmája érdekében cselekszik a szerződés megkötése és teljesítése során.

A felhasználási feltételek céljai érdekében az Eladót egy olyan üzleti személynek tekintjük, aki a Vevővel ellentétben, saját üzleti és szakmai érdekében cselekszik a szerződés megkötése és teljesítése során.

Jelen dokumentumban nem részletezett esetekben a Polgári Törvénykönyv (89/2012), a Fogyasztóvédelmi Törvény (634/1992) és az egyéb hatályos jogszabályok érvényesek.

A szerződés és az azzal összefüggő ügyek a cseh jogszabályok hatálya alá esnek.

A vásárlók e-mail címének tárolására az Árukereső (Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) adatfeldolgozó megbízással rendelkezik a Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódó vásárlói elégedettség-felmérés céljából. Az itt történő vásárlások után a vásárló e-mail címe az Árukereső részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az adatfeldolgozásra így továbbított átadott e-mail címet, mint személyes adatot utasításunkra az Online Comparison Shopping Kft. kezeli, megfelelő írásbeli szerződés és adatvédelmi feltételek mellett.

X. EET - elektromos kereskedelmi regisztráció

Adófizetői adatközlési kötelezettség (§ 25 ZoET). Ugyanakkor az eladó kötelezett regisztrálni az eladást az online adóügyi rendszerben; technikai hiba esetén, legkésőbb 48 órán belül.

XI. Személyes adatok védelme

A vásárló, mint természetes személy személyes adatainak védelmlét az Adatvédelemről szóló 101/2000 számú hatályos rendelet garantálja. A vevő beleegyezik személyes adatainak: keresztnév és vezetéknév, otthoni cím, személyazonosító szám, adóazonosító szám, e-mail cím, telefonszám (továbbiakban "személyes adatok" kezelésébe. A vevő beleegyezik Személyes Adatainak az Eladó által történő feldolgozásába a Vásárlói Szerződésben foglalt jogok és kötelességek gyakorlása és a Felhasználó Fiók fenntartása céljából. Hacsak a Vásárló másként nem dönt, a Vásárló beleegyezik Személyes Adatainak az Eladó által történő feldolgozásába, a Vásárló felé irányuló információk és kereskedelmi kommunikáció céljából.A személyes adatok kezelésébe történő beleegyezés teljességében ezen cikkely alapján nem olyan feltétel, ami önmagában megakadályozná a vásárlási szerződés megkötését.

A Vásárló elfogadja, hogy köteles a valódi és aktuális személyes adatait megadni (a regisztráció során, a felhasználói fiókjában, a rendelés bevitele során a bolt webes felületén) és hogy a személyes adataiban bekövetkezett változásokról köteles késedelem nélkül értesíteni az Eladót.

Az Eladó kiadhatja harmadik fél számára a Vásárló személyes adatai feldolgozásának feladatát. A termékek szállításáért felelős személyeken kívül az Eladó nem adja át a személyes adatokat, a Vevő előzetes beleegyezése nélkül.

A személyes adatokat meghatározott ideig kezelik. A személyes adatok elektromos formában automatikus folyamatokkal vagy nyomtatott formában nem automatikus folyamatokban kerülnek feldolgozásra.

A vásárló igazolja, hogy személyes adatai valósak és hogy a személyes adatok átadása önkéntes alapon történt.

Amennyiben a Vásárló úgy gondolja, hogy az Eladó vagy az Adatfeldolgozó személyes adatait a Vásárló magánélete védelmével ellentétesen vagy a jogszabályoknak nem megfelelően dolgozza fel, különösen, ha a személyes adatok a feldolgozás céljának nem megfelelők, a Vásárló:

 • magyarázatot kérhet az Eladótól vagy az Adatfeldolgozótól,
 • a történtek helyrehozását kérheti az Eladótól vagy az Adatfeldolgozótól.

Amennyiben a Vásárló információt szeretne kapni személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban, az Eladó köteles ezen információt megosztani vele. Az Eladónak joga van észszerű díj ellenében kiadni az előzőekben említett információkat, amely azonban nem haladhatja meg az információ átadásának valós költségeit.

A garancia igénylése az alábbi esetekben kerül elutasításra:

 • Nem megfelelő használat miatti mechanikai sérülés.
 • Normál használat során keletkezett használati nyomok a terméken és annak részein.
 • Ha a garanciális ügy bejelentésekor a garanciális időszak már véget ért.
 • A termék helytelen és gondatlan felszerelése, használata és kezelése.
 • A termék természeti kár érte.
 • A terméket helytelen vagy gondatlan karbantartás miatt károsodott.

Minden garanciális esetben kötelező csatolni azon hibás termék számláját, a fizetés visszaigazolását, a szállítási dokumentumokat (elektromosan is megfelelő), amely kapcsán garanciális igénnyel lép fel, valamint a panaszlevelet a hibaleírással.

Amennyiben bizonytalan lenne vagy további kérdése merülne fel, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a fent említett elérhetőségek valamelyikén.

WEBÁRUHÁZ ÜZEMELTETŐ

Silvertime, s.r.o.
Morávka No. 702
739 04 Morávka
ICKO: 056 45 751
ÁFA: CZ28472632

SZÁLLÍTÓ:

Silvertime, s.r.o.
Morávka No. 702
739 04 Morávka
ICKO: 056 45 751
ÁFA: CZ28472632

Hírlevél

A kedvezményekről és kiárusításokról e-mailben értesítünk. A feliratkozóknak különböző meglepetésekkel készülünk ;)